Eesti
English Français
Konsulaarinfo » Eesti pass ja ID-kaart »

Eesti pass ja ID-kaart

20.03.2018

Alates 1. jaanuarist 2017 pikenes Eesti passi kehtivusaeg viielt aastalt kümnele. Alla 15-aastastele kodanikele väljastatakse endiselt passid viieks aastaks.

KORDUVA PASSI VÕI ID-KAARDI TAOTLEMINE

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
 1. taotlusankeet (võimalus täita arvuti ekraanil või printida välja ja täita käsitsi trükitähtedega. Taotlusankeedi täitmise täpsemad juhised);
 2. isikut tõendav dokument, nt pass;
 3. riigilõiv (lõivu suurust täpsusta eelnevalt telefoni või e-kirja teel).
 4. välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotlus

 

ESMAKORDSE PASSI TAOTLEMINE

Lisaks taotlusankeedile, isikut tõendavale dokumendile, värvifotole ja riigilõivule on vajalik:

 1. Originaal sünnitunnistus
 2. Eesti kodakondsust tõendav dokument. Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad näiteks alljärgnevad dokumendid: a) Eesti Vabariigi isikutunnistus ja välispass, kaitseväe tunnistus, kooli lõputunnistus (märkega Eesti kodanik), riigiametis töötamist tõendavad dokumendid (andmed on Riigiarhiivis); b) Perekonnakirjad, mida on võimalik saatkonna kaudu tellida Eestist. Tellimise kohta loe lähemalt: http://www.estemb.ca/est/konsulaarinfo/arhiivdokumentide_tellimine

 

ESMAKORDSE PASSI TAOTLEMINE LAPSELE

 1. taotlusankeet 
 2. värvifoto mõõtmetega 40x50 mm. Palun lugege täpsemaid nõudeid  Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.  
 3. koopiad mõlema vanema passist
 4. lapse teise vanema ( kes ei ole Eesti kodanik) kirjalik lapsevanema nõusolek
 5. mõlema vanema nimega sünnitunnistus.
 6. riigilõiv 

Kõik dokumendid, mis on välja antud Kanadas (nt. sünnitunnistus, abielutunnistus jne), tuleb esmalt kinnitada Kanada välisministeeriumis ja seejärel legaliseerida saatkonnas, vt lähemalt http://www.estemb.ca/est/konsulaarinfo/legaliseerimine

 

POSTI TEEL DOKUMENTIDE TELLIMINE EESTIST

Kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui viis aastat, saate passi taotleda Politsei- ja Piirivalveametist ka posti või e-posti teel. 

Alla 12-aastaste laste passitaotlused võib saata Politsei- ja Piirivalveametisse posti või e-posti teel

Ainult ID kaardi taotlusi on samuti võimalik esitada Politsei- ja Piirivalveametile posti või e-posti teel:
Taotlemine e-teeninduses või postiga
ID-kaardi taotlemine lapsele

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ottawas 260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, tel. (1 613) 789 42 22, e-mail: embassy.ottawa@mfa.ee