Eesti
English Français
Konsulaarinfo » Eesti pass »

Eesti pass

25.05.2011

Eesti passi on võimalik taotleda saatkonnas Ottawas või Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsioonibüroo teeninduses Eestis (edaspidi KMO).

Passi taotlejal tuleb isiklikult taotluse sisseandmiseks kohale tulla.

Esmakordse passi taotluse korral tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

  • taotlusankeet (võimalus täita arvuti ekraanil või printida välja ja täita käsitsi, taotlusankeedi täitmise täpsemad juhised);
  • isikut tõendav dokument, nt pass;
  • värvifoto mõõtmetega 40x50 mm. (vt. Nõuded fotole). Oluline on jälgida pea suurust, mis peab olema pealaest lõuani vahemikus 35-40 mm.

Soovitame Ottawas külastada Rideau Colour Ltd fotopoodi, 168 Rideau Street, Tel. 613-241-3322.

  • riigilõiv (lõivu suurust täpsusta eelnevalt telefoni või e-kirja teel). Riigilõivu saab tasuda saatkonnas sularahas, tšeki või Money Order'iga.
  • Originaal sünnitunnistus
  • Eesti kodakondsust tõendav dokument. Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad näiteks alljärgnevad dokumendid:

1. Eesti Vabariigi isikutunnistus ja välispass, kaitseväe tunnistus, kooli lõputunnistus (märkega Eesti kodanik), riigiametis töötamist tõendavad dokumendid (andmed on Riigiarhiivis)

2. Perekonnakirjad, mida on võimalik saatkonna kaudu tellida Eestist. Tellimise kohta loe lähemalt: http://www.estemb.ca/est/konsulaarinfo/arhiivdokumentide_tellimine

Kõik esitatavad dokumendid peavad olema kas eesti, inglise või vene keeles.

Passi taotlemisel võetakse saatkonnas või KMO klienditeeninduskeskustes mõlema käe nimetissõrmede kujutised isikutelt, kes on vanemad kui kaksteist aastat. Täpsemalt vaata: https://www.politsei.ee/et/teenused/lingid/sormejaljed/index.dot


Alla 15-aastasele lapsele passi taotlemine

Kui taotlete esmakordset või korduvpassi Kanadas sündinud alla 15-aastasele lapsele, kelle üks lapsevanem/seaduslik hooldaja ei ole Eesti kodanik, on vajalik mõlema lapsevanema/seadusliku hooldaja luba Eesti passi taotlemiseks. Selleks tuleb taotlusele lisada teise lapsevanema/seadusliku hooldaja omakäeline lihtkirjalik nõusolek Eesti passi taotlemiseks. Nõusolekule palume lisada lapsevanema/seadusliku hooldaja isikuttõendava dokumendi koopia (nt koopia Kanada passist pildi ja isikuandmetega leheküljest).

Kui alla 15-aastasele lapsele on määratud seaduslik hooldaja, siis tuleb esitada lisaks hooldusõigust tõendav dokument.

Alates 26. juunist 2013 on võimalik:

  1. alla 12-aastastele lastele taotleda Eesti esmakordset passi posti teel juhul, kui taotlust esitavale lapsevanemale (lapse seaduslikule esindajale) on Eesti poolt varasemalt väljastatud reisidokument (v.a TPT või TPL) või isikutunnistus või tal on kehtiv Eesti elamisluba.
  2. alla 15-aastatele lastele taotleda esmakordset ID-kaarti posti teel juhul, kui taotlust esitavale lapsevanemale (lapse seaduslikule esindajale) on Eesti poolt varasemalt väljastatud reisidokument (v.a TPT või TPL) või isikutunnistus või tal on kehtiv Eesti elamisluba.

Korduvdokumentide osas muudatusi ei ole, st korduvpassi saab kuni 12-aastasele ka edaspidi posti teel taotleda ning korduvisikutunnistust (st korduvat ID-kaarti) saab posti teel taotleda kuni 15-aastasele.

Kui teil on kehtiv Eesti pass, siis isikutunnistuse ehk ID-kaardi taotluse saab esitada Eestisse KMO-le posti teel. Soovi korral võib taotluse esitada ka saatkonda, kuid selleks tuleb taotlejal tulla isiklikult kohale. Posti teel võib korduva passi taotluse esitada, kui sõrmejälgede andmisest KMOs või saatkonnas on möödunud vähem kui kaks aastat.

Taotluse esitamiseks posti teel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

Kinnine ümbrik tuleb postitada aadressil:

TAOTLUS
Politsei - ja Piirivalveamet
Sõle 61a
10313 Tallinn
ESTONIA

Kõik dokumendid, mis on välja antud Kanadas (nt. sünnitunnistus, abielutunnistus jne), tuleb esmalt kinnitada Kanada välisministeeriumis ja seejärel legaliseerida saatkonnas, vt lähemalt http://www.estemb.ca/est/konsulaarinfo/legaliseerimine

Pass väljastatakse omanikule isiklikult allkirja vastu saatkonnas Ottawas või aukonsulaadis Torontos, Montrealis, Quebec City's või Vancouveris.

Isikutunnistus ehk ID-kaart väljastatakse allkirja vastu saatkonnas Ottawas või aukonsulaadis Torontos, Vancouveris või Montrealis. 

Alla 15. aasta vanuse lapse seaduslik esindaja passi või isikutunnistuse väljastamisel on üks tema vanematest.


Riigilõivu tasumine passi taotluse eest

Juhul, kui te taotlete uut passi otse KMOst, st posti teel, peate esitama ka riigilõivu tasumist tõendava dokumendi või kirjalikud andmed riigilõivu tasumise kohta.

Pangaülekandega riigilõivu tasumisel on teil vaja teada alljärgnevaid andmeid:

Saaja nimi: Rahandusministeerium
Saaja konto:  10220034796011 (AS SEB Pank)
                      221023778606 (Swedbank)
Viitenumber: 2900073326 (Eesti kodanikud)
Selgitus: märkige toimingu nimetus, mille eest ja isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasuti

Sooritades riigilõivu ülekannet välisriigis asuvast pangast, on Teil vaja teada ka Eestis asuva panga BIC ehk SWIFT koodi ning Rahandusministeeriumi riigilõivu konto rahvusvahelist kontonumbrit (IBAN).

AS SEB Panga BIC ehk SWIFT-kood on EEUHEE2X
Swedbank BIC ehk SWIFT-kood on HABAEE2X

Rahandusministeeriumi riigilõivu kontode IBAN-id (International Bank Account Number) on:

AS SEB Pank: EE 89 1010 2200 3479 6011
Swedbank: EE 93 2200 2210 2377 8606

Kui te taotlete passi posti teel, ei ole võimalik riigilõivu tasuda saatkonnas.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ottawas 260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, tel. (1 613) 789 42 22, e-mail: embassy.ottawa@mfa.ee