Estonian Embassy in Ottawa :: Äriinfo, Uudised ja teated http://www.estemb.ca/est est http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss WiseCMS 2.0 hille.lepp@vm.ee hille.lepp@vm.ee Kanada http://www.estemb.ca/est/esileht/ariinfo/aid-1006 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div class="views-row views-row-1 views-row-odd views-row-first"> <div class="node sticky node-teaser node-type-withdate" id="node-12410"> <div class="node-inner"> <p class="title"><a href="http://www.vm.ee/et/1-kanada-uldinfo-ja-turu-olukord">1. Kanada &uuml;ldinfo ja turu olukord</a></p> </div> </div> </div> <div class="views-row views-row-2 views-row-even"> <div class="node sticky node-teaser node-type-withdate" id="node-12411"> <div class="node-inner"> <p class="title"><a href="http://www.vm.ee/et/2-kanadasse-investeerimine-ja-turule-sisenemine">2. Kanadasse investeerimine ja turule sisenemine</a></p> </div> </div> </div> <div class="views-row views-row-3 views-row-odd"> <div class="node sticky node-teaser node-type-withdate" id="node-12412"> <div class="node-inner"> <p class="title"><a href="http://www.vm.ee/et/3-ettevotte-asutamine-kanadas">3. Ettev&otilde;tte asutamine Kanadas</a></p> </div> </div> </div> <div class="views-row views-row-4 views-row-even"> <div class="node sticky node-teaser node-type-withdate" id="node-12415"> <div class="node-inner"> <p class="title"><a href="http://www.vm.ee/et/4-kanada-maksususteem">4. Kanada maksus&uuml;steem</a></p> </div> </div> </div> <div class="views-row views-row-5 views-row-odd"> <div class="node sticky node-teaser node-type-withdate" id="node-12416"> <div class="node-inner"> <p class="title"><a href="http://www.vm.ee/et/5-kanada-arikultuur">5. Kanada &auml;rikultuur</a></p> </div> </div> </div> <div class="views-row views-row-6 views-row-even"> <div class="node sticky node-teaser node-type-withdate" id="node-12417"> <div class="node-inner"> <p class="title"><a href="http://www.vm.ee/et/6-eesti-ja-kanada-vaheline-kaubavahetus-ja-selle-perspektiivid">6. Eesti ja Kanada vaheline kaubavahetus ja selle perspektiivid</a></p> </div> </div> </div> <div class="node sticky node-teaser node-type-withdate" id="node-12413"> <div class="node-inner"> <p class="title"><a href="http://www.vm.ee/et/7-valik-asjakohaseid-internetiaadresse">7. Valik asjakohaseid internetiaadresse</a></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p></div></div></div> <span property="dc:type" content="article"></span> <span property="dc:subject" content="Foreign Policy"></span> <span property="dc:date" content="20140603"></span> Fri, 19 Sep 2014 10:33:01 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/ariinfo/aid-1006 Välisministeerium tunnustab kodanikupäeva puhul rahvadiplomaate http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-1010 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Nr 490-E<br><br> Välisminister Keit Pentus-Rosimannus tunnustas täna kodanikupäeva puhul aukirjaga rahvadiplomaate, kes on andnud oma suure panuse Eesti tutvustamisele Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Jaapanis, Kanadas, Ukrainas, Lätis, Poolas, Saksamaal, Rootsis, Venemaal, Ühendkuningriigis ja laiemalt maailmas.<br><br> Välisminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul hindab Eesti kõrgelt iga inimese panust riigi välispoliitilise mõjukuse suurendamisel ja hea maine hoidmisel ning eestluse säilitamisel välismaal. „Eesti tuntus ja hea maine on muu kõrval ka oluline julgeoleku garantii. Mida rohkem on meil maailmas häid sõpru, seda tugevamalt me riik ennast tunneb. Parim viis selle saavutamiseks, on ehitada Eesti riiki, mida me ise armastame nii, et see paistab kaugele,“ rõhutas välisminister Pentus-Rosimannus. „Tänan kõiki neid, kes on oma panuse selleks andnud,“ lisas välisminister ning julgustas kõiki aktiivselt rahvadiplomaatiaga tegelema.<br><br> Välisministeerium annab rahvadiplomaatia aukirju kodanikupäeval välja viiendat korda. Aukirja saab isik, kes on vabatahtlikkuse alusel pikaajaliselt ja silmapaistvalt panustanud Eesti riigi positiivse maine loomisesse oma asukohamaal.</p> <p>&nbsp;</p> <p><u>Välisministeerium tänab ja tunnustab:</u><br><br> &nbsp;</p> <p><strong>Kazimierz Poplawskit</strong>, aastatepikkuse töö eest Eesti tutvustamisel portaali eesti.pl kaudu.</p> <p><strong>James Oates’i</strong>, Briti-Eesti Kaubanduskoja esimees, pikaajalise ja silmapaistva panuse eest Eesti-Briti majandussuhete arendamisel ja hoidmisel.</p> <p><strong>Maie-Anne Barrow’d</strong>, Eesti Seltsi Sydneys juhatuse liige, eestluse hoidmise ja edendamise eest Austraalias.</p> <p><strong>Aivo Takist</strong>, Eesti Seltsi Sydneys juhatuse esimees ja endine Eesti aukonsul Sydneys, eestluse hoidmise ja edendamise eest Austraalias.</p> <p><strong>Tiiu Kroll-Simmulit,</strong> Eesti Seltsi Sydneys juhatuse liige, eestluse hoidmise ja edendamise eest Austraalias.</p> <p><strong>Raul Allikivi</strong>, Eesti ja Jaapani vaheliste majandussuhete eestvedaja ja aktiivne Eesti tutvustaja Jaapanis.</p> <p><strong>Kerttu Kibbermanni</strong>, Läti Ülikooli soome-ugri keskuse lektor, eesti keele ja kultuuri tutvustaja ja edendaja Lätis.</p> <p><strong>Hele Lõhmust, </strong>Eesti Kaubanduskoja Lätis üks asutajatest ja eestvedajatest, pikaajaline Eesti-Läti majandussuhete toetaja.</p> <p><strong>Aho Rebast</strong>, eestluse visa ja püsiva hoidmise eest Rootsis.</p> <p><strong>Eesti Lasteaeda Stockholmis</strong>, eestlaste tulevikule antud panuse eest.</p> <p><strong>Galina Jevsejevat</strong>, Siberi setode külamuuseumi juhatamise ja kultuuripärimuse säilitamise eest.</p> <p><strong>Nelli Abašina-Meltsi</strong>, Eesti kirjanduse tõlkimise ja kirjandussuhete edendamise eest Venemaal.</p> <p><strong>Valentina Kašinat</strong>, pikaajalise töö eest eesti kirjanduse tutvustamisel ja kirjanduskontaktide tugevdamise eest Venemaal.</p> <p><strong>Robert Kingsepa</strong>, Alberta Eesti Kultuuripärandi Seltsi kauaaegne esimees, eestluse hoidmise ja edendamise eest.</p> <p><strong>Action Estonia't (Tiit Kauri, Jüri Wallner, Leo Vainola, Peeter Bush)</strong>, aastatepikkuse pühendunud töö eest Kanada abi vahendamisel Eesti laste tervishoidu ja haridusse.</p> <p><strong>Eesti Oikumeenilise Abistamise Organisatsiooni Kanadas</strong>, aastatepikkuse pühendunud töö eest heategevusürituste korraldamisel Eesti lastehaiglate seadmete ja ravivahendite ostmiseks ning Eesti lastekodude ja koolide toetuseks.</p> <p><strong>Maie Kisis-Vainumäed</strong>, pikaajalise mitmekülgse tegevuse eest eestlaste akadeemilise, kultuurilise ja organisatsioonilise järjepidevuse hoidmisel Saksamaal.</p> <p><strong>Pille Ziepliesi</strong>, Kieli aukonsulaadi kauaaegne töötaja, pühendumise eest eestlaste toetamisel ja Eesti tutvustamisel Saksamaal.</p> <p><strong>Taissa Vogest</strong>, Stuttgarti aukonsulaadi töötaja, pühendumise eest eestlaste toetamisel ja Eesti tutvustamisel Saksamaal.</p> <p><strong>Tiina Kälisaart</strong>, Hamburgi aukonsulaadi töötaja, pühendumise eest eestlaste toetamisel ja Eesti tutvustamisel Saksamaal.</p> <p><strong>Hando Nahkurit</strong>, eestluse hoidmise ja edendamise eest Ameerika Ühendriikides.</p> <p><strong>New Yorgi Eesti Haridusseltsi ja New Yorgi Eesti Kooli</strong>, eestluse hoidmise ja edendamise eest Ameerika Ühendriikides.</p> <p><strong>Ruslan Trochynskyi</strong>, Eesti ja Ukraina kultuurisidemete tugevdamise eest.</p> <p><strong>Marko Matveret</strong>, Eesti tutvustamise eest maailmas.</p> <p><strong>Jaan Tättet, </strong>Eesti tutvustamise eest maailmas.<br> &nbsp;</p> <p><br> Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta. Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele ning selle eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja tõsta kodanikuuhkust.<br><br> Fotogalerii tänasest kodanikupäeva tseremooniast, mida peatselt täiendatakse, leiate valitsuse veebilehelt: <a href="https://valitsus.ee/et/galeriid/kodanikupaeva-tahistamine-26112014">https://valitsus.ee/et/galeriid/kodanikupaeva-tahistamine-26112014</a><br><br><br><br> VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND<br> 637&nbsp;7654<br> 521 6821<br><a href="mailto:press@mfa.ee">press@mfa.ee</a></p></div> </div> </div> Wed, 26 Nov 2014 16:35:05 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-1010 Eesti tunnustab kodanikupäeva puhul rahvadiplomaatia edendajaid http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-663 <P>Välisminister Urmas Paet tänab ja tunnustab kodanikupäeva puhul tänukirjadega tublisid rahvadiplomaatia edendajaid, kes on aidanud kaasa Eesti tutvustamisele ning suhete tihendamisele Ameerika Ühendriikides, Hispaanias, Iirimaal, Kanadas, Leedus, Saksamaal, Soomes, Taanis ning Venemaal.</P> <P>Eesti välispoliitilisele mõjukusele ja heale mainele välisriikides saavad välisminister Urmas Paeti sõnul aidata kaasa kõik inimesed rahvadiplomaatia kaudu. „Inimeste vahetul suhtlemisel on väga oluline roll Eesti tutvustamise ning suhete, sealhulgas ka majandussidemete tihendamisel välisriikides,“ lausus Paet. „Hindame kõrgelt neid inimesi, kes on andnud olulise panuse Eesti tutvustamisele ning eestluse aktiivsele säilitamisele välismaal,“ rõhutas välisminister Urmas Paet.</P> <P>Välisministeerium tunnustab järgmiseid inimesi:</P> <P><STRONG>Toomas Sõrra</STRONG> on kauaaegne Eesti kultuuri- ja koolielu arendaja New Yorgis Ameerika Ühendriikides. Ta on juhtinud Eesti Kooli ning andnud olulise panuse Eestit uudiste vahendamisse.</P> <P><STRONG>Pille Rojo</STRONG> on tegelenud oma põhitöö kõrvalt innukalt vabatahtlikuna Eesti kui turismisihtkoha tutvustamisel Hispaanias.</P> <P><STRONG>Moonika Tsavlotko</STRONG> on algatanud Dublinis Iirimaal mudilasringi, kus Eesti perede lapsed käivad koos eesti keele ilusat kõla nautimas. Samuti on Tsavlkova alustanud initsiatiiviga luua Dublinisse eestikeelne pühapäevakool.</P> <P><STRONG>Helgi Leesment</STRONG> on kogu oma elu tegelenud aktiivselt eestluse hoidmise ja säilitamisega ning Eesti tutvustamisega Alberta provintsis Kanadas.</P> <P><STRONG>Danute Sirijos-Giraite</STRONG> on andnud oma panuse eestikeelse kirjanduse ja Eesti näidendite tõlkimisel leedu keelde. Sirijos-Giraite on näiteks tõlkinud leedu keelde „Tõe ja Õiguse“ 1. osa.</P> <P><STRONG>Kristel Degener</STRONG> on andnud oma põhitöö kõrvalt panuse Eesti ja Saksamaa ettevõtjate vaheliste kontaktide edendamisse.</P> <P><STRONG>Kulle Raig</STRONG> on aastakümneid edendanud Soome ja Eesti kultuurisuhteid nii õpetaja, ajakirjaniku, kirjaniku kui ka tõlgina. Ta on olnud Soomes tegutseva Eesti Instituudi esimene juhataja, Soome-Eesti Seltside Liidu tegevjuht ning töötanud Eesti saatkonnas Helsingis aastatel 1991-1995.</P> <P><STRONG>Aire Mae Veskis-Hove</STRONG> on aastaid olnud Taani eestlasi ühendava Kopenhaageni Eesti seltsi „Eesti kodu“ juhatuse esinaine. Samuti juhib ta 9. aastat järjest tegutsevat Kopenhaageni Eesti Pühapäevakooli, mille eesmärk on õpetada Taani-Eesti segaperede lastele eesti keelt ja kultuuri.</P> <P><STRONG>Viiu Fjodorova</STRONG> on Peterburi Eesti seltsi esinaine, kes on aastakümneid tegelenud eestluse edendamisega ning Eesti tutvustamisega Peterburis Venemaal.</P> <P>&nbsp;</P> <P>VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS<BR>637 7654<BR>521 6821<BR><A href="mailto:pressitalitus@mfa.ee">pressitalitus@mfa.ee</A></P> Fri, 26 Nov 2010 08:54:53 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-663 Eesti avas aukonsulaadi Quebecis http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-657 <P>Eesti suursaadik Kanadas Väino Reinart ja välisministeeriumi 2. poliitikaosakonna peadirektor Malle Talvet-Mustonen avasid Eesti aukonsulaadi Quebeci linnas Kanadas. Eesti aukonsul Quebecis on François-Xavier Simard jr. Aukonsulaadi avamisel osales ka Quebeci provintsi asevälisminister Robert Keating.</P> <P>Suursaadik Väino Reinarti sõnul on Eesti ja Kanada kahepoolsed suhted igati head, aga aukonsulaadi avamine Quebeci provintsi pealinnas aitab Eesti ja Kanada kontakte majanduse, turismi ning kultuuri vallas kindlasti veelgi tihendada. „Aukonsulaadi avamine Quebecis on oluliseks sammuks Eesti tutvustamisel regioonis ning kahepoolsete suhete arendamisel,“ lisas Reinart. Suursaadik Väino Reinarti sõnul on majandussuhete arendamisel kindlasti palju potentsiaali, näiteks võiks teha koostööd IT valdkonnas.</P> <P>Aukonsul François-Xavier Simard jr on sündinud 1946. aastal. Ta on lõpetanud Kanada Québeci provintsis asuva Lavali ülikooli õigusteaduse erialal. François-Xavier Simard jr on Kanada ja USA advokatuuri liige, samuti Rahvusvahelise Advokaatide Ühenduse ha Rahvusvahelise Kaubamärgiassotsiatsiooni liige. Simard on olnud ka õppejõud Lavali ülikoolis ning ta on mitmete õigusalaste kirjatööde autor. Aastast 1983. Simard tegev advokaadibüroos Joli-Cœue Lacasse S.E.N.C.R.L., kus ta on partner ja üks asutajaliikmetest. Aukonsul räägib prantsuse ja inglise keelt.</P> <P>Quebeci linnas asuva aukonsulaadi konsulaarpiirkond on Quebeci provintsi administratiivpiirkonnad nr 1, 2, 3, 9, 11 ja 12. Aukonsulaat asub aadressil 1134 Grande Allee Ouest, Bureau 600, Quebec G1S 1E5, Kanada. Aukonsulaati saab helistada telefonil +1 418 681 7007 ning saata e-kirju aadressil fx.simard@jolicoeurlacasse.com.</P> <P>Lisainfo Eesti aukonsulaatide kohta: <A href="http://www.vm.ee/?q=node/5509">http://www.vm.ee/?q=node/5509</A> <BR>&nbsp;</P> <P><IMG class=imgp_img alt=Image src="http://www.vm.ee/sites/default/files/imagepicker/4/Aukonsulaadi_avamine_Kanadas.jpg" width=480></P> <DIV class=imgp_desc><FONT class=allikas>Eesti suursaadik Kanadas Väino Reinart, Eesti aukonsul Quebecis François-Xavier Simard jr. ja Eesti asjur Kanadas Riho Kruuv<BR></FONT>&nbsp;</DIV> <P>VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS<BR>637 7654<BR>521 6821<BR>pressitalitus@mfa.ee</P> Mon, 08 Nov 2010 12:59:02 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-657 Välisminister Paet: Kanada eestlaskond on andnud tugeva panuse Eesti arengusse http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-658 <P>Välisminister Urmas Paet kohtus Ottawas ja Torontos sealse eesti kogukonnaga. Tema sõnul on Kanadas elavate eestlaste roll eesti kultuuri ja traditsioonide säilitamisel väga oluline ning mitmed Kanadas sündinud eestlased on andnud panuse ka Eesti riigi taasiseseisvumisjärgsesse arengusse. „Eesti iseseisvuse taastamise järel on paljud eestlased Kanadast kodumaale tagasi tulnud ning Eesti on võitnud nende inimeste kogemustest ja teadmistest. Mitmed Kanadas elanud eestlased on aidanud kaasa ka Eesti välisteenistuse arengule,“ lisas Paet. </P> <P>Paeti sõnul on Kanada eestlastele erilise tähendusega maa, mis on pakkunud turvalist varjupaika tuhandetele meie kaasmaalastele. „Nõukogude okupatsiooni eest Kanadasse pagenutele pakkus riik lisaks turvalisusele ka võimalusi õppimiseks, töötamiseks ning saada osaks kultuurilist mitmekesisust hindavast ühiskonnast. Praegu asub siin üks suuremaid väliseestlaste kogukondi,“ lisas Paet.</P> <P>„Lisaks tihedatele inimestevahelistele kontaktidele jagavad Eesti ja Kanada palju ühiseid väärtusi ja vaateid nii välis-, majandus- kui ka julgeolekupoliitikas,“ märkis Eesti välisminister.</P> <P>Välisminister Paet ütles, et tänu väliseesti kogukonnale on Eestil ja Kanadal alati olnud ka head kultuurisuhted. „Kultuuri ning inimestevaheliste kontaktide vahendusel on meil võimalik Eestit Kanadas ka paremini tutvustada. Näiteks äsja toimus Torontos Eesti lühidolumentaalfilmide festival,“ lisas ta. Alates 1990. aastast on Kanadas pea igal aastal toimunud Eesti-Kanada kultuuripäevad, mil on võimalik olnud kuulata eesti muusikat, näha eesti filme ja tutvuda eesti kultuuri ja etnilise kunstiga.</P> <P>Ottawa ja Toronto piirkonnas elavad väliseestlased tundsid huvi Eesti poliitilise ja majandusliku olukorra vastu. Veel kõneldi Eesti suhetest naaberriikidega ning Eesti rollist Euroopa Liidus ja välissuhetest laiemalt. Samuti külastas Paet Torontos asuvat Välis-Eesti muuseumi ning Tartu Kolledžit.</P> <P>Kanada eestlaste esindajana tegutseb Kanadas Eestlaste Kesknõukogu, mis asutati 1951. ning mille eesmärk on kultuuri-, majandus- ja muude sidemete arendamine ja hoidmine Kanada eestlaste ja Eesti riigi vahel. Lisaks sellele tegutsevad mitmetes linnades Eesti seltsid, mis toimivad ürituste organiseerijatena ning on tegusad ka Eestis elavate inimeste abistamisel. Eestlased elavad arvukamalt kolmes Kanada piirkonnas: Torontos, Vancouveris ja Montrealis.</P> <P>Fotod välisministri kohtumisest Kanadas elavate väliseestlastega: <BR><A title=http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry href="http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry">http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry</A></P> <P>VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS<BR>637 7654<BR>521 6821<BR><A href="mailto:pressitalitus@mfa.ee">pressitalitus@mfa.ee</A></P> Sat, 06 Nov 2010 13:00:40 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-658 Kanada välis- ja kaitseministri sõnul on Eesti hinnatud liitlane julgeoleku tagamisel http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-654 <P class=MsoNormal>Kanada välisminister Lawrence Cannon ja kaitseminister Peter MacKay tunnustasid kohtumisel Eesti välisministri Urmas Paetiga Eestit olulise ja nähtava panuse eest Afganistani ülesehitusse.</P> <P class=MsoNormal>Välisminister Paeti sõnul on nii Eesti kui Kanada kaitseväelased tegevad Lõuna-Afganistani julgeolekuolukorra stabiliseerimisel. Paet andis Cannonile ülevaate Eesti tsiviilpanusest Helmandi provintsi tervishoiuvaldkonna arendamisel. „Eesti keskendub tsiviilabis Afganistanile eelkõige tervishoiule, naiste ja laste olukorra parandamisele ning heade valitsemistavade edendamisele,” lisas ta. </P> <P class=MsoNormal>Kaitseminister MacKey sõnul on Eesti kaitseväelased kõrgelt hinnatud liitlased julgeoleku tagamisel Helmandi provintsis Afganistanis.</P> <P class=MsoNormal>Välisminister Paet kutsus Kanadat osalema Tallinnas tegutsema hakkava Idapartnerluse koolituskeskuse tegevuses. „Eesti Diplomaatide Kooli baasil Tallinnas tegevust alustav koolituskeskus keskendub Ukraina, Moldova, Gruusia ja teiste idapartnerluse riikide avaliku sektori haldussuutlikkuse tõstmisele ning reformikogemuse jagamisele. Kanada nagu ka teiste rahvusvaheliste partnerite osalemine on oodatud,” lausus ta. </P> <P class=MsoNormal>Eesti ja Kanada koostöö on Paeti sõnul olnud edukas ka arenguabi vallas. „Näiteks oleme koostöös Kanadaga jaganud Ukraina riigiametnike majanduspoliitika alaseid kogemusi ning aidanud kaasa Haiti maavärina tagajärgede likvideerimisele,” ütles Paet. „Soovime arengukoostööd Kanadaga ka tulevikus jätkata,” lisa ta.</P> <P class=MsoNormal>Paet märkis, et Eesti soovib tihendada Kanadaga suhteid ka aukonsulite võrgustiku laiendamise kaudu. „Äsja avas Eesti aukonsulaadi Halifaxis ning alates tänasest alustab tööd kuues aukonsul Kanadas Quebecis,” lausus ta. </P> <P class=MsoNormal>Paet ja Cannon kõnelesid ka arengutest Arktikas. Paeti sõnul soovib Eesti, et Euroopa Liidu roll peaks Arktika küsimustes suurenema ning EL peaks saama vaatleja staatuse Arktika Nõukogus. „Arktika haavatavuse tõttu on kõikide koostöö vältimatu ning tooks kasu nii keskkonna, majanduse kui ka julgeoleku vallas,” ütles Paet. </P> <P class=MsoNormal>Kohtumisel Kanada kaitseministri Peter MacKayga ütles välisminister Urmas Paet, et Kanada on oodatud osalema Eestis tegutseva NATO Küberkaitse Kompetentsikeskuse töös. „Küberkuritegevus ei tunnista piire, mistõttu on rahvusvaheline koostöö küberjulgeoleku tagamisel äärmiselt oluline,” rõhutas Paet. </P> <P class=MsoNormal>Paet ja MacKey kõnelesid veel koostööst NATOs, sealhulgas NATO uuest strateegilisest kontseptsioonist, Afganistani missiooniga seonduvast ning Eesti ja Kanada kahepoolsest kaitsealasest koostööst</P> <P class=MsoNormal>Kanada oli esimene NATO liikmesriik, kes ratifitseeris Eesti NATO liitumisprotokolli. </P> <P class=MsoNormal>Fotod kohtumistest Kanada välisministri ja kaitseministriga: <A href="https://owa.mfa.ee/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry" target=_blank>http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry</A> </P> <P class=MsoNormal>VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS<BR>637 7654<BR>521 6821<BR><A href="mailto:pressitalitus@mfa.ee" target=_blank>pressitalitus@mfa.ee</A></P> Fri, 05 Nov 2010 10:23:32 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-654 Välisminister Paet kõneles Kanada väliskaubandusministri Van Loaniga Estonian Airi lennukiostust http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-648 <P class=MsoNormal>Kanadas ametlikul visiidil viibiv välisminister Urmas Paet ütles Ottawas kohtumisel Kanada väliskaubandusministri Peter van Loaniga, et Estonian Airi lennukiost Kanada firmalt Bombardier Aerospace on viimase aja nähtavamaid tehinguid Eesti-Kanada majandussuhetes. Eesti päritolu Van Loani sõnul on hea, et Eesti rahvuslik lennukompanii hakkab kasutama Kanadas toodetud lennukeid.</P> <P class=MsoNormal>Välisminister Urmas Paet avaldas toetust ka Kanada ja Euroopa Liidu vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimisele. „Läbirääkimisteprotsess Kanadaga on sujunud edukalt ning loodetavasti on võimalik leping sõlmida juba 2011. aastal. Euroopa Liit soovib hõlbustada kaubandussuhtlust riikidega, kes jagavad liiduga ühiseid väärtusi ja seisukohti,“ lausus Paet. „ELi vabakaubandusleping Kanadaga parandaks konkurentsiolukorda ning pakuks uusi võimalusi ka Eesti ettevõtjatele oma tegevuse laiendamiseks Kanadas,“ lisas Eesti välisminister. Euroopa Liit on Kanada jaoks maailmas olulisuselt teine kaubanduspartner.</P> <P class=MsoNormal>Veel kõneldi Eesti liitumisest eurotsooniga ning koostööst OECDs. </P> <P class=MsoNormal>Ka 1. augustil jõustunud Eesti ja Kanada vaheline noorsoovahetuse leping annab Paeti sõnul hea võimaluse kahe riigi haridusasutuste ja ettevõtjate koostöö arendamiseks ning konkurentsivõime parandamiseks. „Leping pakub noortele rohkem võimalusi täiendada oma akadeemilist või kutseharidust, saada töökogemusi ja õppida paremini tundma teise riigi kultuuri ning ühiskonda,“ lausus välisminister Paet.</P> <P class=MsoNormal>Lepingust tulenevalt on noortel võimalus varem kokkulepitud töölepingu alusel vastuvõtvas riigis töötada ja saada täiendkoolitust oma karjääri edendamiseks. Õpilased ja üliõpilased saavad vastuvõtvas riigis läbida ette kokkulepitud praktika või õpingud. </P> <P class=MsoNormal>2009. aastal oli Kanada kogukäibe poolest Eesti kaubavahetuspartnerite hulgas 19. kohal. Mullu importis Eesti Kanadast kaupu 166 miljoni krooni eest, eksport Kanadasse ulatus 2006 miljoni kroonini. Kaubavahetuse suur ülejääk tuleneb Euroopa Liidu standarditele mittevastavate mineraalsete kütuste ekspordist. Lisaks energiakandjatele müüb Eesti Kanadale masinaid ja seadmeid, loomseid tooteid ning valmistoidukaupasid ja jooke.</P> <P class=MsoNormal>Välisminister Urmas Paet kohtus ka Kanada parlamendi esindajatekoja spiikri Peter Millikeniga. Samuti külastas välisminister Kanada parlamendi alamkoja istungit.</P> <P><IMG src="http://farm2.static.flickr.com/1230/5145073579_1766b11d51.jpg" width=470></P> <P>Rohkem pilte: <A href="http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry">http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry</A> </P> <P class=MsoNormal>VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS<BR>637 7654<BR>521 6821<BR><A title="blocked::mailto:pressitalitus@mfa.ee&#10;mailto:pressitalitus@mfa.ee" href="mailto:pressitalitus@mfa.ee">pressitalitus@mfa.ee</A></P> Thu, 04 Nov 2010 06:55:06 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-648 Välisminister Urmas Paet kohtub Kanadas välisministri ja teiste valitsusliikmetega http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-647 <P class=MsoNormal>Täna, 3. novembril alustab välisminister Urmas Paet ametlikku visiiti Kanadas, kus ta kohtub Kanada valitsusliikmetega ning seal elavate eestlastega. </P> <P class=MsoNormal>Välisminister Urmas Paeti sõnul on Kanada Eestile oluline liitlane NATOs ning samu väärtusi jagav ühiskond. „Meile on tähtis Eesti ja Kanada vahelise poliitilise, majandusliku, kaitse- ja kultuurialase koostöö edasiarendamine,” lisas ta. </P> <P class=MsoNormal>Täna, 3. novembril kohtub välisminister Paet Ottawas Eesti päritolu Kanada väliskaubandusministri Peter Van Loaniga. Lisaks Eesti-Kanada majandussuhetele arutab välisminister Paet väliskaubandusministri Van Loaniga olukorda maailmamajanduses ning kaubandussuhteid Euroopa Liiduga. Kanada on maailma seitset juhtivat tööstusriiki ühendava grupi G7 liige. „Kanada on Euroopa Liidu jaoks oluline kaubanduspartner,“ lisas välisminister Paet.</P> <P class=MsoNormal>Homme, 4. novembril on Eesti välisministril kohtumised Kanada välisministri Lawrence Cannoni ja kaitseminister Peter MacKayga. Arutlusele tulevad Eesti ja Kanada suhted, sealhulgas arengukoostöö alased koostöövõimalused. Räägitakse ka olukorrast Afganistanis ning NATO strateegilise kontseptsiooni ja küberjulgeolekuga seonduvat. Samuti kõneldakse koostööst ÜROs ning Euroopa Liidu idapartnerlusest. </P> <P class=MsoNormal>Eesti-Kanada suhetele <EM><I>annab </I></EM>tooni asjaolu, et Kanadas asub üks suurimaid eestlaste kogukondi väljaspool Eestit. „Kanadas elav eestlaste kogukond on ühiskondlikult aktiivne ning on olnud märkimisväärselt edukas eestluse säilitamisel väljaspool Eesti piire,“ lausus välisminister Paet. </P> <P class=MsoNormal>Mõlemal päeval, 3.-4. novembril, kohtub välisminister Urmas Paet nii Ottawas kui Torontos Ottawa, Montreali ja Toronto regioonis elavate Kanada eestlastega. Neljapäeval, 4. novembril külastab Paet Torontos asuvat Välis-Eesti muuseumit ning Tartu College'it. Tartu College'i hariduslik allorgan Tartu Instituut tegeleb Kanada vähemusrahvuste uurimisega, aitab kaasa eesti kultuuri säilimisele ning korraldab õppetegevust ülikooli tasemel eesti keele, kirjanduse, ajaloo ja kultuuri alal. </P><PL><BR>VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS<BR>637 7654<BR>521 3085<BR><A title=blocked::mailto:pressitalitus@mfa.ee href="mailto:pressitalitus@mfa.ee">pressitalitus@mfa.ee</A> <P></P> Wed, 03 Nov 2010 08:58:26 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-647 Eesti avas uue aukonsulaadi Kanadas http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-641 <P>Nr 330-E</P> <P>Teisipäeval, 26. oktoobril avasid sotsiaalminister Hanno Pevkur ja Eesti asjur Kanadas Riho Kruuv Eesti aukonsulaadi Halifaxi linnas Nova Scotia provintsis Kanadas. Nova Scotia provintsivalitsust esindas aukonsulaadi avamisel rahandusminister Graham Steele. Eesti aukonsul Nova Scotia provintsis Kanadas on John Olaf Soosaar.</P> <P>Eesti soovib aukonsulaadi avamisega veelgi tihendada Eesti ja Kanada kontakte majanduse, turismi ning kultuuri vallas. Eesti – Kanada suhetele annab tooni asjaolu, et Kanadas asub üks suurimaid eestlaste kogukondi maailmas. Kogukond on ühiskondlikult aktiivne ning on olnud märkimisväärselt edukas eestluse säilitamisel väljaspool Eesti piire.</P> <P>1941. aastal sündinud aukonsul John Olaf Soosaar on Eesti päritolu ajakirjanik ja mitmete dokumentaalfilmide autor. Soosaar on sündinud eestlastest sõjapõgenike perekonnas Saksamaal Schwerinis ning sealt rännanud koos oma perekonnaga edasi Kanadasse.</P> <P>Halifaxi linnas asuva aukonsulaadi konsulaarpiirkond on Nova Scotia provints. Aukonsulaat asub aadressil 1526 Dresden Row 7. korrus, Halifax, Nova Scotia B3J 3K3, Kanada. Aukonsulaati saab helistada telefonil +1 902 421 1326 või +1 902 423 0484 ning saata e-kirju aadressil soosaarjo@eastlink.ca.</P> <P>Hetkel on Eestil 134 aukonsulit 62 riigis.</P> <P><BR>VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS<BR>637 7654<BR>521 6821<BR>pressitalitus@mfa.ee<BR>www.vm.ee</P> <P>&nbsp;</P> Wed, 27 Oct 2010 16:02:38 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-641 Noortevahetuse leping http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-618 <P class=MsoNormal>1. augustil 2010 jõustus Eesti ja Kanada vaheline noortevahetuse leping, mille alusel saavad Eesti kodanikud siseneda Kanadasse ja seal viibida, et täiendada end pärast keskhariduse omandamist, saada töö- või praktikakogemust ning õppida paremini tundma teise riigi keeli, kultuuri ja ühiskonda. Lepingu täpsema sisu ja tingimustega saab tutvuda siin: <I><A href="/est/noortevahetuse_leping">Noortevahetuse leping</A>.<BR><BR></I></P> Sun, 01 Aug 2010 20:49:50 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-618 Eesti kehtestab ajutise piirkontrolli seoses NATO välisministrite kohtumisega http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-613 <P>Seoses NATO välisministrite mitteametliku kohtumisega Tallinnas kehtestatakse ajutine piirikontroll alates 17. aprillist kuni 23. aprillini. Turvalisuse ja avaliku korra tagamiseks toimub sel ajavahemikul piirikontroll Eestisse sisenevate isikute suhtes Eesti ja Läti riigipiiril, samuti sadamates ja lennujaamades.</P> <P>Isikute ja sõidukite riigipiiri ületamise kontrollis ning riigipiiri valvamisel kohaldatakse Schengeni piirieeskirjades, riigipiiri seaduses ja piirirežiimi eeskirjas sätestatud nõudeid. Riigipiiri valvamisel osaleb ka Kaitseliit.</P> <P><A href="http://www.siseministeerium.ee/eesti-kehtestab-ajutise-piirkontrolli-seoses-nato-valisministrite-kohtumisega/" target=_blank jQuery1269078394890="9">Ajutisest piirikontrollist üksikasjalikumalt</A>.</P> Thu, 18 Mar 2010 09:46:46 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-613 "Detsembrikuumus" Balti filmifestivalil Ottawas http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-612 Wed, 10 Mar 2010 07:50:19 GMT Sun, 21 Mar 2010 22:00:00 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-612 Mängufilmi “Georg” linastused Kanadas http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-581 Euroopa Filmi Festivalide raames on võimalik mängufilmi "Georg" vaadata Kanadas järgmistel aegadel: <P></P><PL><STRONG>Ottawas 26. novembril 2009 kell 19.00 <BR></STRONG>Koht: Auditorium, Library and Archives Canada, 395 Wellington Street, Ottawa<BR>Piletid 10 CAD (klubi liikmetele, üliõpilastele ja pensionäridele 6 CAD) <P class=MsoNormal><B>Vancouveris 4. detsembril kell 21.30<BR></B>Koht: Pacific Cinematheque, 1131 Howe Street, Vancouver,&nbsp;BC&nbsp;V6Z 2L7&nbsp;(CA)<BR>Piletid 10.50 CAD</P> <P class=MsoNormal><B>Torontos 1. detsembril kell 18.00<BR></B>Koht: The Royal, 608 College St W, Toronto<BR>Sissepääs: Vabatahtlik annetus.</P><PL>Režissöör Peeter Simm<BR>Osades: Marko Matvere, Anastasia Makejeva (Venemaa), Renars Kaupers (Läti), Elle Kull, Tõnu Kark, Mirtel Pohla, Karin Touart <P></P><PL>Eesti-Soome-Venemaa ühistööna 2007.a. valminud mängufilm GEORG on tõsielufaktidel põhinev filmilugu eesti nimekaima laulja Georg Otsa (1920-1975) saatusest, tema kunstniku- ja eraelust. <P></P><PL>Informatsiooni 24. Euroopa Liidu Filmi Festivali kohta leiab <A href="http://www.euff.ca/" target=_blank>www.euff.ca</A> ja Toronto 5. Euroopa Filmi Festivali "Eh!U Meet the Europeans" <A href="http://www.eutorontofilmfest.ca/2009/" target=_blank>http://www.eutorontofilmfest.ca/2009/</A> &nbsp; <P></P> Thu, 26 Nov 2009 18:55:15 GMT Mon, 30 Nov 2009 22:00:00 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-581 Eesti kodanikud välismaal saavad kohalike omavalitsuste valimistel osaleda interneti vahendusel http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-580 Eelseisvatel kohalikel valimistel saab hääletada ka interneti teel. Elektrooniliselt saab hääletada ööpäevaringselt aadressil <A title=http://www.valimised.ee/ href="http://www.valimised.ee/" target=_blank>www.valimised.ee</A>. <BR>Internetihääletus algab <FONT class=punane><STRONG>Eesti aja järgi</STRONG></FONT> <STRONG>neljapäeval, 8. oktoobril kell 9.00</STRONG> </STRONG>ja<STRONG> lõpeb 14. oktoobril kell 20.00.</STRONG> <BR>Soovi korral saab häält muuta nimetatud ajavahemikul uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise ajal 12. – 14. oktoobrini valimisjaoskonnas hääletades. Valimispäeval häält muuta ei saa. Thu, 08 Oct 2009 05:58:25 GMT Mon, 30 Nov 2009 22:00:00 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-580 125 aastat Eesti konsuli Kanadas, Johannes Markuse sünnist http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-577 <P><IMG title="Johannes Markus" border=0 hspace=10 alt="Johannes Markus" vspace=10 align=right src="http://www.estemb.ca/static/files/058/johannes_markus.jpg">Johannes Markus sündis 18. augustil 1884 Loona mõisas Saaremaal. <BR>Ta õppis 1894–1903 Kuressaare gümnaasiumis ja 1903–1912 Peterburi Ülikooli füüsika-matemaatikateaduskonnas. Peale ülikooli lõpetamist töötas Markus "J. W. Junker &amp; Ko" pangas Peterburis ja oli 1914. aastast panga volinik ning puuvillatööstuse juhataja ja direktori abi Türkistanis. 1920. aastal naasis Johannes Markus Eestisse</P> <P>15. veebruarist 1921 asus Markus tööle Välisministeeriumis, olles alguses II sekretäri&nbsp; ametikohal ja seejärel poliitilise osakonna juhataja kohusetäitja ning Lääne poliitilise osakonna juhataja. </P> <P>1. jaanuarist 1923 oli ta administratiivosakonna juhataja ning ühtlasi protokolliülem. </P> <P>Aastatel 1925–1926 võttis Johannes Markus osa Rahvasteliidu erakorralise komisjoni tööst Mosulis kindral Johan Laidoneri sekretäri ja komisjoni liikmena 1927–1931 töötas ta Berliini saatkonnas sekretär-konsuli ja nõunikuna ning seejärel Londoni saatkonna peakonsul-nõunikuna. Aastatel 1935–1939 oli Johannes Markus Eesti saadik Poolas, ühtlasi ka saadik Rumeenias ja Tšehhoslovakkias, asukohaga Varssavis. Seejärel oli ta kuni 12. juulini 1940 Eesti saadik Ungaris, Rumeenias ja Türgis, asukohaga Budapestis. </P> <P>Johannes Markus keeldus peale Nõukogude okupatsiooni Eestisse tagasi pöördumast ja läks 1940. aasta septembris Ameerika Ühendriikidesse, kus pidas Lakewoodis kanafarmi. 1941. aastast oli ta Ülemaailmse Eesti Ühingu esimees ja hiljem töötas New Yorgi peakonsulaadis majandusküsimuste alal.</P> <P><B>1. novembrist 1951 asus Johannes Markus Eesti konsuli ametikohale Torontos. Esialgu pidas ta konsuliametit mitteametlikult, kuid alates 17. augustist 1962 kuni oma surmani 26. septembril 1969 Kanada valitsuse poolt tunnustatuna. </B></P> <P>Johannes Markuse tuhastatud põrm maeti Mont Meta kalmistule San Benitos Texases.</P> <P>&nbsp;</P> Sat, 08 Aug 2009 19:32:52 GMT Mon, 30 Nov 2009 22:00:00 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-577 Sõrmejälgede võtmine passi taotlemisel http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-565 <P>Alates <STRONG>29. juunist 2009</STRONG> hakatakse <STRONG>kõikidelt Eesti kodaniku passi taotlejatelt võtma dokumendi taotluse esitamisel sõrmejälgi</STRONG>. Sõrmejälgede võtmine on kohustuslik alates 6-ndast eluaastast (alla 6-aastastelt lastelt sõrmejälgi ei võeta). Välisriikides võetakse passitaotlusi ja sõrmejälgi vaid <A href="http://www.vm.ee/est/kat_124/" target=_blank>Eesti välisesindustes</A>. Aukonsulite juures ei ole võimalik esitada passitaotlusi ega anda sõrmejälgi. </P> <P>Juhime tähelepanu, et alates 29. juunist k.a saab korduvpassi posti teel taotleda vaid alla 6-aastastele lastele. Korduvpassi saab posti teel taotleda ka juhul, kui&nbsp;eelnevalt väljastatud sõrmejäljekujutisega passi väljastamisest on möödunud vähem kui 2 aastat.</P> <P><FONT class=punane>Kui soovite taotleda omale uut korduvpassi enne passis sõrmejäljekujutise kasutuselevõtmist</FONT> (passi kehtivuse lõpuni on jäänud vaid paar kuud vms põhjusel), <FONT class=punane>saate posti teel taotlusi esitada veel kuni 28. juunini 2009</FONT> (hilisema postitempli kuupäeva kandva taotluse korral tuleb sõrmejälgede hõivamiseks isiklikult kohale minna kas Eesti välisesindusse või Kodakondsus- ja Migratsiooniameti büroodesse Eestis). </P> <P>Täiendavat teavet sõrmejälgede hõivamise, nende kasutamise ja&nbsp;muude küsimuste kohta saab <A href="http://www.mig.ee/index.php/mg/est/isikut_toendavad_dokumendid/sormejaeljed_reisidokumentides" target=_blank>Kodakondsus- ja Migratsiooniameti&nbsp;kodulehelt</A>.</P><BR><BR> Sun, 31 May 2009 20:04:29 GMT Mon, 30 Nov 2009 22:00:00 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-565 Eesti loobub viisakutsest http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-564 <P>Eesti lihtsustab Eestisse reisivate inimeste viisataotlemist. <STRONG>7. mail võttis Riigikogu vastu seaduse muudatuse, millega kaotatakse viisakutse nõue.</STRONG> <FONT class=punane><STRONG>Seaduse muudatus jõustub 30. juulil. Kuni 29. juulini kehtib senine kord ja viisakutseid saab kinnitada Kodakondsus- ja Migratsiooniametis.</STRONG> </FONT>Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitatud ja kinnitatud viisakutsed kehtivad Eesti välisesinduses reisi eesmärki tõendava dokumendina 6 kuu jooksul otsuse tegemise kuupäevast. </P> <P><B>Viisakutse nõudest &nbsp;loobumine tähendab, et viisataotleja ei pea edaspidi esitama Kodakondsus- ja Migratsiooniametis või muus vormis kinnitatud kutset</B> ja oma reisieesmärgi tõendamiseks piisab edaspidi teistest asjassepuutuvatest dokumentidest. </P> <P><B>Kutse nõudest loobumine teeb viisataotlejale asjaajamise kiiremaks ja lihtsamaks. Kõik muud viisa taotlemise nõuded jäävad endiseks.</B> </P> <P><B>Kõige olulisem on, et viisataotleja esitab oma reisiplaanid ausalt ja arusaadavalt, märgib viisataotluses korrektselt oma peamise kontakti ja viibimiskoha Eestis.</B> Samaks jääb nõue esitada dokumendid, mis tõendavad reisi eesmärki ja vahendite olemasolu&nbsp;edasi-tagasi reisiks, ülalpidamiseks ja majutuseks. Kasuks tuleb ka, kui viisataotleja näitab ära oma sideme Eestiga (näiteks perekonnaseisudokumendid või külastatava vabas vormis kiri või e-mail, milles kirjeldatakse sidemeid viisataotlejaga). </P> <P><B>Konsulil on jätkuvalt õigus paluda viisataotlejal või asjassepuutuval isikul või organisatsioonil esitada suulisi või kirjalikke selgitusi viisa aluseks olevate asjaolude kohta</B>. Nagu senigi võib konsul paluda esitada dokumente, mis tõendavad viisataotleja kavatsust viisa kehtivuse lõppemisel Schengeni ruumist lahkuda: tagasisõidupiletid, piisavad elatusvahendid, tõend töökohast, tõend elukohariigis asuva kinnisvara kohta, tõend seotuse kohta elukohariigiga (perekondlikud sidemed, ametialane staatus). </P> <P><B>Reisieesmärgi tõendamisel võib täiendavalt esitada näiteks järgmisi dokumente (nimekiri pole lõplik): </B></P> <P><B>Ärireiside puhul:</B> kohtumist, konverentsi vms. korraldava firma kirjalik kinnitus, kutsed/piletid messidele, seminaridele; dokumendid, mis kinnitavad ärisuhte olemasolu või tõendavad taotleja seotust/staatust firmas.</P> <P><B>Eraisikute reiside puhul</B>: majutust tõendavad dokumendid (hotelli broneering, eraisiku kiri või e-mail, mis kinnitab, et vastuvõtja võimaldab viisataotlejale majutuse); reisipaketid; sõidupiletite koopiad.<BR><BR></P> Mon, 11 May 2009 20:03:58 GMT Mon, 30 Nov 2009 22:00:00 GMT http://www.estemb.ca/est/esileht/uudised/aid-564