Eesti
English Français
Konsulaarinfo » Riigikogu valimised 2019 »

Riigikogu valimised 2019


Riigikogu valimised 2019

3. märtsil 2019 toimuvad Riigikogu valimised.

Enne valimisi saadetakse igale valijale valijakaart. Eestist väljaspool elavatele valijatele saadetakse valijakaart elektrooniliselt. Soovitame kontrollida oma e-posti aadressi õigsust Eesti riigi infoportaalis: https://www.eesti.ee/portaal/portaal.sisene?level=30&loc=rrteenus.paring_enda_andmete

Eesti kodanikel, kes viibivad valimiste ajal Kanadas, on kolm võimalust oma hääle andmiseks:

1.     Elektroonselt kasutades Eesti ID-kaarti.

e-hääletus toimub lehel www.valimised.ee 21. veebruarist 2019 kella 9.00-st (Eesti aja järgi) kuni 27. veebruari kella 18.00- ni (Eesti aja järgi). Elektrooniliseks hääletamiseks veendu, et Sul oleks toimiv riist- ja tarkvara, näiteks töökorras ID-kaardi lugeja.

ID-kaardi kehtivust on võimalik kontrollida Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljel: https://www2.politsei.ee/et/teenused/e-paringud/dokumendi-kehtivuse-kontroll/

NB! Eesti saatkonnas Ottawas e-hääletada ei saa.

2.     Posti teel.

Hääletussedeli saamiseks palume saata kirjaliku taotluse Eesti saatkonda Ottawas, aadressil: Dalhousie street 260, suite 210, Ottawa, ON K1N 7E4, hiljemalt 1. veebruariks 2019.

Lisage palun omakäelisele taotlusele juurde koopia Eesti isikut tõendavast dokumendist. Taotluse alusel saadame Teile hääletamissedeli, kaks ümbrikku ja kandidaatide koondnimekirja. Täidetud hääletussedel peab jõudma tagasi saatkonda hiljemalt 16. veebruariks 2019.

3.     Isiklikult kohale tulles.

Eesti maja Torontos, Broadview Ave 958 on hääletamiseks avatud 16.02.2019 kl 10.00 – 17.00

Eesti saatkond Ottawas, Dalhousie street 260, suite 210, Ottawa, ON K1N 7E4, on hääletamiseks avatud 19.02.2019 kl 12.00 – 17.00.

Hääletamiseks palun võtke kaasa kehtiv EESTI isikut tõendav dokument.

Veendu, et Su isikut tõendav dokument oleks kehtiv. Kui dokumenti vaja uuendada, broneeri aeg: http://www.estemb.ca/est/konsulaarinfo

Nendel päevadel toimub hääletamine AINULT hääletussedelitega, e-hääli ei ole võimalik anda!

Valimisringkonna määramine

Et valijal oleks võimalik kasutada oma õigust 2019 Riigikopgu valimistel hääletada, peab olema kindlaks määratud valimisringkond. Kandidaadid, kelle poolt hääletada, ja mandaadid on määratud valimisringkondade alusel. Välismaal elavast 87 500-st valimisõiguslikust Eesti kodanikust on valimisringkond praeguseks kindlaks määratud 77 000 inimesel.

Eelkõige on valimisringkond kindlaks määramata neil, kes ei ole Eestis sündinud või kunagi Eestis elanud. Valijatel, kes on hääletanud eelnevatel Riigikogu valimistel, on valimisringkond määratud.

Kui Teil on kahtlusi, et Teie valimisringkond on määramata, saate seda kontrollida Eesti rahvastikuregistri kasutajatoelt aadressil abi@rahvastikuregister.ee 

Samale e-posti aadressile (abi@rahvastikuregister.ee) on vaja valimisringkonna määramiseks teada anda võimalikult täpselt oma viimane elukoht Eestis. 

Kui Te ei ole Eestis elanud, palun edastage Eesti rahvastikuregistri kasutajatoele (abi@rahvastikuregister.ee) võimalikult täpselt oma vanemate või vanavanemate viimane elukoht Eestis.

Elukoha andmete saatmisel palun pidage silmas järgmist:  

1)     Tallinna linna elukoha puhul andke teada vähemalt linnaosa,

2)     Tartu linna elukoha puhul märkige vähemalt Tartu linn ning,

3)     mujal Eestis asunud elukoha puhul piisab, kui kirjutate, mis maakonnas see asus.

Valimistel saab hääletada ainult määratud valimisringkonna andmete olemasolul, mistõttu soovitame juba varakult andmed korrastada.

Täiendav info valimiste kohta: https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valisriigis-haaletamine


TopBack

© Eesti Suursaatkond Ottawas 260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, tel. (1 613) 789 42 22, e-mail: embassy.ottawa@mfa.ee