Eesti
English Français
Reisimine Kanadasse »

Reisimine Kanadasse

24.01.2017

TÄHELEPANUKS

Lennureisijatel on kohustus oma reis eelregistreerida - eTA (Electronic Travel Authorization).
Reisi eelregistreerimine ei ole vajalik, kui teil on Kanadasse reisimiseks viisa või omate Kanada elamisluba. Elektrooniliselt tuleb registreerida iga pereliige eraldi (sh lapsed). Lennureisi peab registreerima ka juhul, kui Kanadas toimub ainult vahemaandumine.

Elektrooniliseks eelregistreerimiseks on vajalik omada:

  1. kehtivat reisidokumenti (pass);
  2. võimalust tasuda taotluse eest krediitkaardiga;
  3. e-maili aadressi.

eTA taotlus maksab 7 Kanada dollarit. Üldjuhul saabub peale ankeedi täitmist vastus mõne minutiga e-mailile.

Taotlusankeet: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp

 eTA kehtib viis aastat või kuni passi kehtivusaja lõpuni.

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED

Juhime tähelepanu sellele, et Kanadal on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada Kanada saatkonnast Tallinnas:

Kanada Saatkonna esindus Tallinnas
Toom-Kooli 13
Tallinn 15186
Estonia
Tel: (+372) 627-3311
Faks: (+372) 627-3312
E-post: tallinn@canada.ee

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual´i   (TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Eesti kodanikel on võimalik Kanadas ilma viisata viibida kuni 180 päeva (täpse aja määrab vajadusel piirivalve). Viisavabadus kehtib ainult juhul, kui reisi eesmärk on turism. Kanada külastamisel õppimise või töötamise eesmärgil, peab viisa või elamisloa taotlema eelnevalt Kanada välisesindusest. Eesti elanike elamislubasid ja viisasid menetleb Kanada Saatkond Poolas.

Pass peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel.

Juhul kui alaealisega koos reisib vaid üks vanem, on nõutav teise lapsevanema kirjalik luba. Dokumendile esitatavaid nõudeid saab täpsustada  Kanada Saatkonna Poolas kodulehe vahendusel.

Eesti ja Kanada vahel kehtib noortevahetuse leping, mille alusel saavad Eesti kodanikud Kanadas end täiendada pärast keskhariduse omandamist, saada töö- või praktikakogemust ning õppida paremini tundma teise riigi keelt, kultuuri ja ühiskonda. Lepingu täpsema sisu ja tingimustega saab tutvuda siin: Noortevahetuse leping.

Reisides Kanadast Ameerika Ühendriikidesse tuleb arvestada Ameerika Ühendriikide viisanõuetega.

Pöörame tähelepanu, et teatud ravimite ja narkootiliste ainete (nt khat) sissevedu Kanadasse on keelatud. Ravimite impordi kohta loe täpsemalt Health Canada kodulehelt. 

Kõik maale saabujad peavad deklareerima kaasavõetud toiduained. Keelatud toiduainete sissevedu Kanadasse on karistatav. Loe täpsemalt www.beaware.gc.ca.

Viisa- ja immigratsiooniteemad
Kanada Saatkond Varssavis

Jana Matejki 1/5
00-481 Warsaw
Poland
Tel.: (+48 22) 584 3100
Fax: (+48 22) 584 3192
E-mail: wsaw@international.gc.ca
www.poland.gc.ca

KUI VAJAD VÄLISRIIGIS ABI

Sõltuvalt juhtunust on paljudes olukordades abiks perekond, sõber, lennufirma, reisikorraldaja, tööandja või reisikindlustusfirma.
Konsulaarabi saab Eesti Vabariigi Suursaatkonnast või Eesti aukonsulaatidest Kanadas.
Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 6377 000 või +372 53 01 9999 (24 h).

ÜLDINFO

Kuritegevus
Kanada on turvaline riik, siiski soovitame säilitada tähelepanu oma isiklike asjade suhtes nii majutuskohtades ja turistide poolt külastatavates rahvarohketes kohtades ning olla ettevaatlik hilisõhtutel linnatänavail.

Seadused ja tavad
Narkootikumide omamine, tarvitamine ja nendega kauplemine on karistatav. Tõsise seaduserikkumise eest võidakse karistada vanglakaristusega.
Krediitkaart on vajalik juhul, kui soovite rentida autot või hotelli broneerida.
Hindadele tuleb nii kaubandus-, teenindus- kui ka toitlustusettevõtetes reeglina juurde arvestada käibemaks, mis eri provintsides ulatub 7–15%.

Liiklus
Teede võrgustik on riigi lõunaosades tihe, kuid põhjapoolsetesse piirkondadesse on võimalik reisida vaid lennukiga. Teede olukord on hea. Talvel liigeldes on soovitav olla tavapärasest ettevaatlikum, sest ilmastikuolud võivad lühikese ajaga radikaalselt muutuda.
Autot juhtides tuleks jälgida liiklusmärke, sest liikluskiiruse piirangud erinevad provintsiti. Enne autoretke alustamist soovitame alati tutvuda ilma- ja teeoludega. Täpsemad soovitused: http://www.tc.gc.ca/roadsafety/winterdriving/menu.htm

Sõiduki juhtimine alkoholijoobes on keelatud.

Arstiabi
Soovitav teha reisikindlustus, sest tervishoiuteenuste kulud on Kanadas kõrged. Ravikulud tuleb üldjuhul reisijal endal tasuda ning alles hiljem teha taotlus hüvitise saamiseks kindlustusfirmale.

Hädaabinumber (politsei, kiirabi jms) – 911 (kaugemates piirkondades tuleb 0 ette valida)

Üldisi nõuandeid tervena reisimiseks vaktsiin.ee kodulehelt.
Soovitame kindlasti enne reisi end registreerida.

Looduslikud tingimused
Karmide ilmastikuolude tõttu võib piirkonniti esineda üleujutusi, orkaane, laviine, lume- ja jäätorme.
Ilmateateid on võimalik jälgida Kanada ilmateenistuse veebilehel ning Weather Network veebilehel.
Maavärinate kohta on võimalik saada asjakohast infot: http://earthquakescanada.nrcan.gc.ca/index-eng.php
Eriolukordades tuleb jälgida kohalike ametivõimude teateid ning järgida antud juhiseid.

Valuuta
Valuuta on Kanada dollar. Pea kõikjal saab kasutada krediit- ja deebetkaarte.

Kanada reisiinfo


TopBack

© Eesti Suursaatkond Ottawas 260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, tel. (1 613) 789 42 22, e-mail: embassy.ottawa@mfa.ee