Eesti
English Français
Eesti ja Kanada »

Kanada - Relations

14.07.2015

viimati uuendatud: 10.10.2014
 
 

 

Kanada tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust esmakordselt 1922. a. ja taastunnustas 26. augustil 1991. Kanada ei tunnistanud kunagi Eesti annekteerimist Nõukogude Liitu. Kanada võttis vastu ja sai II MS järgselt koduks tuhandetele  eestlastest pagulastele. Praegu elab Kanadas  suuruselt teine välis-eesti kogukond maailmas ja see annab meie riikide omavahelistele suhetele olulise  lisamõõtme.

Eesti Vabariigi suursaadik Kanadas on Gita Kalmet, kes andis oma volikirjad üle Kanada kindralkuberner David Johnstonile 27. augustil 2013. Kalmet on esimene Eesti suursaadik Kanadas, kes resideerib kohapeal, Ottawas. Kanada suursaadikuks Eestis oli kuni 2014. aasta septembrini John Morrison, kes resideeris Riias ja oli akrediteeritud kõiki kolme Balti riiki. Kuni uue suursaadiku määramiseni  esindab Kanadat Eestis Vilniuses resideeriv asjur. 

Kanada suursaadikud Eestis:

John Morrison        (2012-2014)
Scott Heatherington      ( 2009 - 2012)
Claire A. Poulin             (2006 – 2008)
Robert  Andrigo             (2002 -  2005)
Peter P.L. McKellar       (1999 – 2002)
Mary Vandenhoff            (1991 – 1992)

Eesti suursaadikud Kanadas:

Marina Kaljurand           (2011-2013)
Väino  Reinart                (2008 – 2011)
Jüri Luik                          (2003 – 2008)
Sven Jürgenson             (2000-2003)
G.K.Stoicescu                (1997 -2000)
Toomas Hendrik Ilves    (1994-1997)


Eesti esindamine Kanadas, arvestades Kanada geograafilisi mastaape, tugineb paljuski aukonsulite võrgustikul. Hetkel on Eestil Kanadas seitse aukonsulit eesotsas aupeakonsul Laas Leivatiga (Ontario provints), kellele assisteerivad aukonsul Harry A. Jaako (Vancouver), aukonsul Maurice Forget (Montreal), aukonsul Johan Olaf Soosaar (Halifax) ja aukonsul Francois-Xavier Simard (Quebecis), aukonsul Christine Helen Robertson (Edmonton) ning auasekonsul Torontos Thomas Heinsoo.

Eesti ja Kanada kahepooles suhtluses on oluline roll parlamentidevahelistel kontaktidel. RK Kanada 12-liikmelise sõprusgrupi juht on Liisa-Ly Pakosta. Kanada parlamendis tegutseb hiljuti loodud 32-liikmeline Põhja-Balti sõprusgrupp, mida juhib Garry Breitkreuz.27. septembrist 2006 on jõus Eesti ja Kanada vaheline vastastikune viisavabadus. 2010. a. aug. jõustus Eesti ja Kanada vaheline noorsoovahetuse leping, mille raames saavad  18–35-aastased noored võimaluse teises riigis kuni aasta vältel viibida ja töötada.

Alates diplomaatiliste suhete taastamisest  90ndate alguses on Kanada olnud Eestile oluline partner nii kahepoolses suhtluses kui multilateraalsel tasandil.  Kanada on märkimisväärselt panustanud iseseisva Eesti institutsioonide ülesehitamisse. Esile  tuleb tõsta Õigustõlkekeskuse rajamist,  keelekümbluse projekte ja Kanada Linna Instituudi tööd. Märkimata ei saa jätta Kanada poolt sõjalise väljaõppe programmi raames antud  abi, millel oli kindlasti oma osa Eesti ettevalmistumisel Põhja-Atlandi Alliansiga liitumiseks. Kanada oli esimene NATO liikmesriik, kes ratifitseeris Eesti alliansiga liitumise protokolli. Mitmetes Eesti julgeolekut puudutavates olulistes küsimustes NATOs oleme kogenud Kanada toetust  (viimati Balti õhuturbe küsimuses). Pikka aega sidus meie riike  panustamine Afganistanis. Meil on tihe koostöö ÜRO-s, OSCE-s ja OECD-s.

Kanada abi Eesti arengukoostöö suutlikkuse tõstmisel on märkimisväärt.  Tänu Kanada Arenguabi Agentuuri CIDA programmidele  on olnud võimalik ellu viia mitmeid Eesti jaoks olulisi arenguabiprojekte, nagu näiteks Gruusia parlamendi ja institutsioonide tugevdamisele ja demokraatliku ühiskonna arengule suunatud Eesti –Kanada ühisprojekt, kui nimetada vaid mõnda.  Ühildades võimalusi ja jagades vastutust on Eesti olnud suuteline lahendama partnerriikide poolt tõstatud probleeme. Heaks näiteks on - majanduse juhtimiskoolituse programm (Canada-Ukraine-Baltic Economic Management Training Program - CUBEMTP) Ukraina riigiametnikele, mis viidi ellu koostöös Kanada, Läti ja Leeduga.

Kanada pool on väljendanud huvi Eestiga arengukoostööalast koostööd  Idapartnerlusriikides jätkata.  Momendil ollakse sobivate projektide planeerimisfaasis.

Visiidid

Kanadasse
mai 2013 president Toomas Hendrik Ilves riigivisiidil
november 2011 Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson
november 2010 välisminister Urmas Paet
oktoober 2010 sotsiaalminister Hanno Pevkur
veebruar 2010 kultuuriminister Laine Jänes
veebruar 2010 president Toomas Hendrik Ilves
november 2008 kaitseminister Jaak Aaviksoo
juuni 2008 rahvastikuminister Urve Palo töövisiidil
mai 2008 president Toomas Hendrik Ilves töövisiidil
veebruar 2005 sotsiaalminister Marko Pomerants töövisiidil
veebruar 2005 Riigikogu esimehe Ene Ergma ametlik visiit
märts 2004 haridusminister Toivo Maimets
mai 2002 kaitseminister Sven Mikser. Visiidi eesmärgiks oli kahe riigi kaitsekoostöö arendamine ja Eesti ettevalmistused liitumiskutse saamiseks NATO tippkohtumisel 2002. aasta novembris Prahas
Eestisse
juuli 2014 Kanada valitsuse esindaja parlamendi juures Peter van Loan
aprill 2014 välisminister John Baird
aprill 2013 Kanada parlamendi Põhja-Balti sõprusgrupp
juuli 2010 väliskaubandusminister Peter van Loan
juuli 2006 välisministri parlamendisekretär Peter Milliken
november 2003 DFAIT (Department of Foreign Affairs and International Trade) assistant deputy minister Paul Debois
mai 2003 parlamendi alamkoja spiiker Peter Milliken

Lepingud

 

Eesti ja Kanada valitsuste-vaheline tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping. Jõustus 28. 12. 1995.

Eesti ja Kanada valitsuste-vaheline audiovisuaalse koostöö leping. Leping jõustus 4. 11. 2004.

Eesti ja Kanada valitsustevaheline sotsiaalkindlustus- leping,  koos selle rakenduslepinguga. Jõustus 01. 11. 2006.

Eesti ja Kanada valitsustevaheline  noortevahetuse kokkulepe. Jõustus 01.08.2010

Eesti ja Kanada justiitsministeeriumide-vaheline vastastikuse mõistmise memorandum. Jõustus 15.05.1992.a

Eesti ja Kanada keskkonnaministeeriumide-vaheline vastastikuse mõistmise memorandum kalanduse alal Jõustus 23. 09. 1992

Eesti ja Kanada kaitseministeeriumide-vaheline vastastikuse mõistmise memorandum sõjalistes küsimustes. Jõustus 13.10.1997.a.

EV Haridusministeeriumi ja Toronto Koolivalitsuse vaheline vastastikuse mõistmise memorandum eesti keele kümblusprogrammi kohta. Jõustus 31. 03. 2000.

Eesti Vabariigi Välisministeeriumi ja Kanada Rahvusvahelise Arenguabi Agentuuri vastastikuse mõistmise memorandum, mis käsitleb ametliku arenguabi Kesk-Euroopa programmi (ODACE programm).  Jõustus 16.04.2004.

Kaitsekoostöö
 

Kaitsekoostöö-alased suhted kahe riigi vahel said alguse 1994. aastal, siis küll valdavalt Kanada poolt pakutud Eesti sõjaväelastele ja ametnikele mõeldud väljaõppeprogrammide raames. Formaalne alus Eesti-Kanada kaitsealasele koostööle pandi vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimisega 1997. aastal. Esimese NATO liikmesriigina ratifitseeris Kanada Eesti liitumisprotokolli alliansiga. Sõjalise koostöö otseseks kokkupuutepunktiks oli mõlema riigi panustamine Afganistani lõunaosas. 2011. aastal lõpetas Kanada lahingutegevuse Afganistanis. Alates 2014. aasta septembrist osalevad 4 Kanada hävitajat Balti õhuturbemissiooni rotatsioonis, ühtlasi osales jalaväekompanii näiteks ka Baltikumis toimunud õppusel Saber Strike 2014.

Oktoobrist 2012 on Kanada  kaitseatašee Eestis kolonel Daniel Geylen, kes  resideerib Varssavis ja katab lisaks Eestile ka Läti, Leedu, Poola ja Tšehhi  sõjalise – ja kaitsekoostöö valdkondi. 

Kanada on läbi aastate toetanud  Balti Kaitsekolledži tegutsemist nii instruktorite kui õppuritega. 2009. aastast Kanada enam instruktoreid püsivalt Tartusse ei läheta,  kuid kursantide hulgas on jätkuvalt Kanada sõjaväelasi. BALTDEFCOLil on tihe koostöö Canadian Forces Coleege’iga (CFC).  Kanada instruktorid olnud väga hinnatud ning kolledž loodab koostööle ka tulevikus.

Tulevikkuvaatavalt loodab Eesti, et Kanada liitub NATO Küberkaitse Keskusega Tallinnas. Samuti võib loota koostöö tihenemist küberkaitsega seotud küsimustes laiemalt: tegemist on Kanadas aina suuremat tähtsust pälviva teemaga, millega tegelevad erinevad riigiasutused.

Lisaks saab kõrgelt  hinnata Eesti julgeolekuekspertide kutsumist rahvusvaheliselt tunnustatud iga-aastasele julgeolekupoliitika konverentsile Halifaxis , kus 2012. aastal osalesid kaitsepoliitika asekantsler ning Eesti kaitsenõunik USA-s ja Kanadas 2013. aastal konverentsil osalenud Kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran kohtus antud ürituse raames ka Kanada asekaitseminister Richard B. Fadden’iga.

Majandus
 

Eesti - Kanada kaubavahetus 2006 - 2013 (mln eurot):

  Käive Eksport Import* Saldo
2006 58,6 46,5 12,1 34,4
2007 84,9 64,8 20,1 44,7
2008 60 42,5 17,5 25
2009 138,8 128,2 10,6 117,6
2010 95,3 85,4 12,9 69,5
2011 128,7 53,6 75,1 -21,5
2012 88,1 77,6 10,5 67,1
2013 33,8 24,9 8,9 16

*Import on arvestatud saatjariigi järgi

 

Eesti ja Kanada vahelised majandussuhted ei ole väga tihedad. 2013. aastal oli Kanada kaubavahetuse mahult Eesti 40. partner (osatähtsus 0,1%). Ekspordi sihtkohana oli Kanada Eesti jaoks 2013. aastal 37. kohal (osatähtsus 0,2%), kaupade impordilt aga  44. kohal (osatähtsus 0,1%).

Eesti peamisteks  ekspordiartikliteks  olid mineraalsed tooted: mineraalne kütus, mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused (23%), valmistoidukaubad ja joogid (21%), masinad ja seadmed (14%), muud tööstustooted (19%) ning foto-, mõõte- ja meditsiiniaparaadid(10%) .

2014. aasta alguse seisuga tegutseb Eestis 35 Kanada osalusega äriühingut, millest 10 põhinevad 100%-liselt Kanada kapitalil. Samas Eesti ja Kanada vahelised investeeringud ei ole märkimist väärt: möödunud aastal investeeris Kanada Eestisse 0,5% ja Eesti Kanadasse 0% koguinvesteeringute mahust. 

Eesti Panga andmetel on Eesti otseinvesteeringute positsioon Kanadas seisuga 31.12.2013. a 0,5 mln eurot. Peamiselt on investeeritud kinnisvaraalasesse tegevusse.

Kanada otseinvesteeringute positsioon Eestis seisuga 31.12.2013. a on 82,3 mln eurot, mis moodustab kogu otseinvesteeringutest Eestis 0,5%. Peamiselt on investeeritud kinnisvaraalasesse tegevusse ning kutse-, teadus- ja tehnikaalasesse tegevusse.

Eestit seni väisanud Kanada äridelegatsioonid on huvi tundnud peamiselt Eesti e-valitsuse ja e-tervise süsteemi, logistika- ning turismivaldkonna vastu.

Kõik majandusandmed pärinevad Statistikaametist

Kultuur
 

Eesti-Kanada kultuurivahetus on kõrgel tasemel ja mitmekülgne. Eestlaste poolt pakutavast on Kanadas kõige rohkem huvi äratanud ja kõige laiemat kõlapinda leidnud – Eesti film. Juba rohkem kui 10 aastat on Ottawas korraldatud Balti filmifestivali, kus kanada filmihuvilistel on aastate jooksul olnud võimalus ära näha pea kogu Eesti uuem filmisaak (V. Kuik „Georg“, A. Kase „Detsembrikuumus“, V. Õunpuu „Sügisball“, A. Mäeots „Taarka“, P. Urbla „Stiilipidu“ jt). Balti filmifestival laienes 2011. aastal Balti- ja Põhjamaade filmifestivaliks „Bright Nights“, mille raames said kinokülastajad Ottawas ja Montrealis näha nii Eesti, Läti, Leedu kui Põhjamaade kineastide uudisloomingut. 1.-12. veebruarini 2014 toimus „Bright Nights“ 4. korda ning sel aastal esindas festivalil Eestist Leeni Linna film „Veregrupp“ (varem näiteks V. Õunpuu film „Püha Jüri kiusamine“).  Eestlaste filme on näidatud teistelgi filmifestivalidel – 2013. aastal võeti 28. korda toimunud Euroopa Liidu Filmifestivalil hästi vastu Eesti film „Elavad pildid,“ 2010. aastal pälvis samal festivalil suurt tähelepanu  J. Kilmi ja K. Aarma „Disko ja tuumasõda“  ning 2009. aastal Montreali Maailmafilmide festivalil  L.Paakspuu film „Soovide puu“ ja A.Tuisu „Pangarööv.“ 18.-22. oktoobril 2013 toimus Torontos 9. korda EstDocs, mis tõi publikuni olulise osa hiljuti valminud Eesti dokumentaalfilmide paremikust ning mille seast hindas žürii parimaks filmi „Õlimäe õied“ ja publik „Üheshingamise“. 16.-21. oktoobrini on toimumas EstDoc kümnendat korda festival ning selle raames näidatakse kokku 17 täispikka-, lühidokumentaalfilmi ja animatsiooni. 2013. aasta sügisel toimus Montrealis ka mitmenädalane Priit Pärna retrospektiiv, mille raames näidati ära peaaegu kogu Priit Pärna loomingu paremik..

Vabariigi juubelipidustuste raames on Ottawas ja Torontos andnud kontserte Tõnu Naissoo jazzkvartett ja sümfooniaorkestrit juhatanud maestro Eri Klas, Rahvusooperis esinesid Eesti ooperisolistid H. Veskus ja O. Kuusik. Ottawas esinesid E-stuudio koor ja Kiili vanamuusikaansambel.  2009. aastal esines Ottawa rahvusvahelisel Džässifestivalil Raivo Tafenau (Quintet featuring Sergio Bastos).

2013. aastal avati Halifaxis, Nova Scotias, fotonäitus „Pildistatud Eesti“, autoriteks A. Haas, G. Järvet, B. Püve ning I. Muusikus.

2013. kui kultuuripärandi aasta raames kuulutas Eesti Õppetööö Keskus välja kogumisvõistluse "Hoiame oma aja lugu," kuhu oodati Kanada eestlaste kaastöid, mis käsitlevad Kanada eestlaste olmeelu läbi aastakümnete.

Kanada omalt poolt on toonud Eestisse staaresinejaid nii Jazzkaarele, Birgitta Festivalile kui soolokontserte andma Laulukaare alla. Eesti publik on saanud valida Brian Adamsi, Michael Bublé, Inuiidi kurgulaulja Tanya Tagaq’ ja Kwakwakwa’wakw indiaanlaste vahel.  Meeldejäävalt on esinenud Avril Lavigne ja Rufus Wainwright. Eesti džässihuvilised on saanud nautida Montreal Guitar Trio ja džäss-kitarrist Kevin Breiti kitarri-interpretatsioone. Lisaks on Eesti kontserdi- ja ooperilavadel üles astunud mitmed nimekad pianistid ja lauljad ning tantsijad Kanadast. Samuti ei saa märkimata jätta eesti publiku viimaste aastate suurt lemmikut,  Cirque du Soleil’d. 2013. ja 2014. aastal tihenes Eesti ja Kanada vaheline kultuurialane koostöö veelgi:  Tallinna Linnateater tõi oktoobris Nokia Kontserdimaja lavale Robert Lepage’i külalisetenduse „Kuu tagumine külg,“ 15. novembril – 1. detsembril toimunud 17. Pimedate Ööde Filmifestivali üheks fookusriigiks oli Kanada ning 2014. aasta veebruaris näidati Kanada Suursaatkonna esinduse Tallinnas ja Balti Filmi- ja Meediakooli koostöös provintsi Alberta meediakunstnike lühifilmide kogumikku “Prairie Tales.”.

Eestlased Kanadas
 

Riik on koduks arvukale väliseesti kogukonnale, kes on ühiskondlikult aktiivne ja kellel on märkimisväärsed teened eestluse säilitamisel väljaspool Eesti piire. Kanada eestlasi ühendab Kanada Eestlaste Kesknõukogu, mis asutati 1951. aastal, eesmärgiga hoida ja arendada sidemeid Kanada eestlaste ja Eesti vahel. Lisaks sellele tegutsevad mitmetes linnades Eesti seltsid. Eesti kogukonna suuremad keskused Kanadas on Toronto, Vancouver ja Montreal.  Pärast Eesti iseseisvuse taastamist on mitmed Kanadas sündinud eestlased pöördunud tagasi Eestisse, kus töötavad edukalt nii riigiametis, kultuurivallas kui  äris. Lisaks väljakujunenud traditsioonilisele Eesti kogukonnale  Kanadas on viimastel aastatel kodu-Eesti noorte huvi Kanadasse õppima või tööle asumise vastu täheldatavalt suurenenud. Augustis 2010 jõustunud Eesti ja Kanada vaheline noorsoovahetuse leping on viimasel paaril aastal andnud võimaluse aastas kummagi riigi 125 noorele asuda elama/tööle vastavalt Kanadasse või Eestisse Siiani on eestlaste huvi selle lepingu alusel Kanadasse mineku vastu olnud suur.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Ottawas 260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, tel. (1 613) 789 42 22, e-mail: embassy.ottawa@mfa.ee